Privacybeleid

Hakkennes Letselschade, gevestigd aan het Princeehof 11, 5688 BJ Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hakkennes Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam

– geslacht

– geboortedatum

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hakkennes Letselschade verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– gegevens over uw gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hakkennes Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de aan ons verstrekte overeenkomst van opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hakkennes Letselschade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hakkennes Letselschade) tussen zit.

Hakkennes Letselschade gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Uw gegevens worden verwerkt in e-mail-, tekstverwerking- en rekenprogramma’s alsmede opgeslagen in een dossierbeheer systematiek, die enkel tot doel heeft om de gegevens vast te leggen. De gegevens worden ook opgenomen in fysieke dossiers.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hakkennes Letselschade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pieter@hakkennes-letselschade.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hakkennes Letselschade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en ten behoeve van een adequate uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hakkennes Letselschade deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Daarnaast verstrekt Hakkennes Letselschade uw persoonsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hakkennes Letselschade gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hakkennes Letselschade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pieter@hakkennes-letselschade.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

Hakkennes Letselschade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Hakkennes Letselschade
Princeehof 11, 5688 BJ  Oirschot
telefoon 0499 – 785 525

De heer P.J. Hakkennes is de functionaris gegevensbescherming van Hakkennes Letselschade. Hij is te bereiken via pieter@hakkennes-letselschade.nl of telefoonnummer 0499 – 785 525.

Oirschot, januari 2024

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te optimaliseren. Gaat u hiermee akkoord?