Slide mr. Pieter Hakkennes Advies op maat bij letselschade

Wat kan ik voor u doen?

Een ongeval waarbij je gewond raakt is ingrijpend en heeft vaak langdurig gevolgen. Zo is er tijd nodig om te herstellen en je leven weer op te pakken. En het kost tijd en vaak ook de nodige moeite om de letselschade door het ongeval te verhalen op de aansprakelijke partij.

Het is mijn ervaring dat slachtoffers ‘verdwalen’ in alles wat er op hen afkomt. Zowel in het contact met de verzekeringsmaatschappij als in de afstemming met andere instanties. Ik kan u helpen om de weg te vinden naar een oplossing.

Ik ben een belangenbehartiger die voor u opkomt, u uitleg geeft, namens u onderhandelt met partijen die daar veel ervaring in hebben en samen met u de aanpak bepaalt. 

Vanuit mijn ruime ervaring en deskundigheid en mijn persoonlijke begeleiding help ik u bij het verkrijgen van een passende vergoeding voor uw letselschade.

Ik ben u graag van dienst!

mr. Pieter Hakkennes

Waar kan ik u mee helpen?

  Expertise

  Veelgestelde vragen

  Letselschade is de materiele en immateriële schade die het gevolg is van lichamelijk of geestelijk letsel.

  Deze schade kunt u verhalen op een aansprakelijke veroorzaker van die schade of diens verzekeringsmaatschappij.

  De aard en omvang van uw schade is afhankelijk van het letsel dat u hebt opgelopen en uw persoonlijke situatie.

  U moet dan onder andere denken aan het eigen risico van uw zorgverzekering, uw reis- en verblijfskosten vanwege medische behandelingen, de kosten voor hulp door derden zoals in het huishouden of voor uw verzorging en een lager inkomen omdat u arbeidsongeschikt bent. 

  U hebt door het letsel ook recht op de vergoeding van smartengeld, wat de compensatie is voor de pijn, de gemiste levensvreugde en het verdriet.

  Het is van belang dat de schade zorgvuldig wordt geïnventariseerd en onderbouwd zodat uw claim op een juiste manier aan de aansprakelijke partij kan worden voorgelegd.

  De kosten voor mijn werkzaamheden zijn op grond van de wet (art. 6:96 BW) onderdeel van uw schade.

  Omdat de redelijke kosten van rechtsbijstand door de aansprakelijke partij worden vergoed kunt u mij zonder dat het u iets kost inschakelen. Ik werk op basis van een uurtarief en declareer mijn kosten bij de aansprakelijke partij.

  Een intakegesprek of het geven van een second opinion dan wel een advies kost u niets.

  U kunt zich bij mij vrijblijvend oriënteren op de behandeling van uw letselschade claim.

  Dit geldt ook voor zaken die langer geleden zijn gebeurd of waarvan u denkt dat u daarvoor geen schadeclaim kunt indienen.

  Contact

  Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te optimaliseren. Gaat u hiermee akkoord?