Disclaimer

Algemeen

Alle informatie op deze site is met de grootste aandacht samengesteld. Echter, u kunt hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen. Hakkennes Letselschade is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Hakkennes Letselschade is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Het gebruik dat andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Copyright

Hakkennes Letselschade, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hakkennes Letselschade.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hakkennes Letselschade is het niet toegestaan links naar deze site aan te bieden.

Veiligheid

Bij het via internet of elektronisch toesturen van persoonlijke of zakelijke informatie dient u rekening te houden met het risico dat onbevoegden hiertoe mogelijk toegang hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van internet. Hakkennes Letselschade is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te optimaliseren. Gaat u hiermee akkoord?