Mijn aanpak

Stap 1

Ik maak graag persoonlijk kennis met u tijdens een gesprek bij u thuis. Samen met u inventariseer ik het door u opgelopen letsel en verzamel ik informatie over uw persoonlijke situatie. 

Verder geef ik u uitleg over de manier waarop uw letselschade kan worden verhaald, hoe een schadeclaim wordt behandeld en wat daarbij voor u van belang is. 


Stap 2

Als wij samen aan de slag gaan met het verhalen van uw letselschade dan stel ik de wederpartij aansprakelijk en informeer ik hen over de inhoud van ons gesprek. Ook vraag ik zo nodig al een voorschot op de schadevergoeding.


Op basis van mijn afstemming met de wederpartij maak ik in overleg met u afspraken over de aanpak van uw dossier en de inzet van deskundigen, zoals bijvoorbeeld een medisch adviseur of een arbeidsdeskundige.

De verdere behandeling van uw dossier hangt af van uw herstel. Wanneer daar meer tijd voor nodig is dan verzamel ik regelmatig informatie over de ontwikkelingen, die ik aan de wederpartij beschikbaar stel. Zo nodig vraag ik daarbij ook om een aanvullend voorschot.

Stap 3

Als duidelijk is dat u bent hersteld of dat er sprake is van een medische eindsituatie, dan kunnen wij ons richten op de vaststelling van de totale toerekenbare schade.

Namens u informeer ik de verzekeraar dan over de manier waarop uw dossier wat ons betreft kan worden afgewikkeld en onderhandel ik met hen over uw schadevergoeding.

Waar sta ik voor?

Persoonlijke aanpak

Een ongeval met letsel of een medische fout heeft zo’n impact dat de gewone dagelijkse dingen van het ene op het andere moment volledig anders zijn.

Waar er in eerste instantie nog begrip is voor die veranderde situatie, wordt dat naarmate de tijd verstrijkt minder.

Juist dan is aandacht en een luisterend oor voor u van groot belang.

Ik sta voor een persoonlijke en mensgerichte aanpak waarin u zich als slachtoffer herkent en die u vertrouwen geeft.

Betrouwbaar

Het is zeer belangrijk dat u goed op de hoogte bent van het verloop van uw dossier.

Mijn werkzaamheden zijn daarom voor u volledig inzichtelijk en ik betrek u bij de afstemming met de wederpartij.

In mijn communicatie ben ik open en recht door zee en voor mij geldt als grondregel, dat ik de afspraken die ik met u maak nakom.

Ik ben empathisch en integer, waarbij ik u altijd duidelijk informeer over de inhoud en haalbaarheid van uw schadeclaim.

Deskundig

Door mijn jarenlange ervaring in de letselschade branche, waarbij ik aan de zijde van verzekeraars en belangenbehartigers heb gewerkt, heb ik een zeer goed beeld van het speelveld waarop uw schadeclaim wordt behandeld.

Daarbij vind ik het belangrijk om samen met u een strategie te bepalen voor de aanpak in uw dossier, met als doel een u passende oplossing te vinden.

Ik ben jurist en heb de nodige vakinhoudelijke opleidingen gevolgd. Daarnaast blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche en houd ik mijn kennis en kunde op niveau.

Ook beschik ik over een goed netwerk van waaruit ik zo nodig aanvullende deskundigheid kan inzetten.

Kosten

De kosten voor de bijstand die ik aan u verleen zijn op grond van de wet (art. 6:96 BW) onderdeel van uw schade.

Omdat de redelijke kosten van rechtsbijstand door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed, kunt u mij zonder dat u dat iets kost inschakelen.

Ik werk op basis van een uurtarief en declareer mijn kosten op uw naam rechtstreeks bij de aansprakelijke partij. Wanneer deze buitengerechtelijke kosten onverhoopt niet volledig worden vergoed, dan is dat voor mijn risico.

Een intakegesprek of het geven van een second opinion kost u niets. U kunt zich vrijblijvend oriënteren op de behandeling van uw letselschade dossier door mij.

Dit geldt ook voor zaken die al langer geleden zijn gebeurd of waarvan u denkt dat u daarvoor geen schadeclaim kunt indienen.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te optimaliseren. Gaat u hiermee akkoord?